Οδηγίες

Μεταφορά/ Εκφόρτωση

Προσοχή στις λεπτομέρειες

Τα προϊόντα θα πρέπει να ελέγχονται πριν την εκφόρτωση για πιθανές ζημιές οι οποίες μπορεί να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές κατά τη μεταφορά θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα και εγγράφως μέσω fax στην εταιρεία μαζί με καθαρή φωτοτυπία του συνοδευτικού εγγράφου. Φωτογραφίες που να απεικονίζουν τις ζημιές είναι απαραίτητες.Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τυχόν ελαττωματικά κατά την παραγωγή τους προϊόντα. Απαιτήσεις αντικατάστασης προϊόντων για ζημιές ή ελαττώματα που θα προκύψουν κατόπιν της παραλαβής τους από τον πελάτη, δεν θα γίνονται δεκτές.

dsc04167

Τα δέματα θα πρέπει να ανυψώνονται και να ξεφορτώνονται ένα προς ένα κάθε φορά.Τα δέματα με μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα μπορούν να ξεφορτώνονται με περονοφόρο όχημα (clark) ή με εύκαμπτους ιμάντες ανύψωσης σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς.

Οδηγίες
Ιμάντας κάθε 2μ. το πολύ

Ιμάντας κάθε 2μ. το πολύ

Ξεφόρτωμα πάνελ > 6μέτρων

Ξεφόρτωμα πάνελ > 6μέτρων

Προστασία των πάνελ με μουσαμά

Προστασία των πάνελ με μουσαμά

Θυμηθείτε

-Δέματα μεγαλύτερα των 6 μέτρων θα πρέπει να ξεφορτώνονται με χρήση μεταλλικού πλαισίου σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς και εύκαμπτους ιμάντες. Δεν συνίσταται η εκφόρτωση με δύο περονοφόρα. Συνίσταται η εκφόρτωση μόνο με τετραπίρουνο περονοφόρο.

-Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά την πρόσδεση, μεταφορά και ανύψωση των δεμάτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση μεταλλικών ταινιών, αλυσίδων και συρματόσχοινων
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η χρήση ειδικών εύκαμπτων ιμάντων σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς
ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύονται οι ακμές των δεμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες γωνιές από σκληρό πλαστικό
Οι αποστάσεις των ιμάντων πρόσδεσης κατά τη μεταφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,50 μέτρα
  • 13
  • 18
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 19

Τοποθέτηση των πάνελ

Για την στερέωση των panel πάνω στις τεγίδες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία εφοδιασμένα με αυτόματο σταμάτημα του βιδώματος για αποφυγή κακοποίησης(βούλιαγμα).

Οδηγίες
crane
motvacuum
Ακατάλληλο εργαλείο

Ακατάλληλο εργαλείο

Σημαντικό

Η κοπή των panel θα πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα εργαλεία και πάντα με το film προστασίας.

Μετά από κάθε κοπή θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα ρινίσματα και γρέζια, διότι αν παραμείνουν στις επιφάνειες θα κολλήσουν σε αυτές και θα οξειδωθούν.

Κατάλληλος εξοπλισμός για κοπή πανέλων

Κατάλληλος εξοπλισμός για κοπή πανέλων

Προσοχή!

Δεν σέρνουμε ΠΟΤΕ το panel που χρειαζόμαστε πάνω στο δέμα.

Το προστατευτικό film ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρεθεί αμέσως μετά την τοποθέτηση των panel.
 
Σημαντική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα για τα panel του πετροβάμβακα κατά τη φύλαξή τους
Αρχικά μετακινείστε πλάγια το πάνω πάνελ.  200mm

Αρχικά μετακινείστε πλάγια το πάνω πάνελ. 200mm

Αποστάτες κάτω απο το πάνελ για αποφυγή τραυματισμού

Αποστάτες κάτω απο το πάνελ για αποφυγή τραυματισμού

Ανασήκωση του πάνελ κατα μήκος πάνω στους αποστάτες

Ανασήκωση του πάνελ κατα μήκος πάνω στους αποστάτες

Η τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων πρέπει να είναι επίσης άμεση, για να καλυφθεί ο πυρήνας του panel, για την αποφυγή της έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες. (βροχή, υγρασία, χιόνι).

Σωστή ακολουθία τοποθέτησης επικάλυψης

Σωστή ακολουθία τοποθέτησης επικάλυψης

Η τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων πρέπει να είναι επίσης άμεση, για να καλυφθεί ο πυρήνας του panel, για την αποφυγή της έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες. (βροχή, υγρασία, χιόνι).

Η τοποθέτηση των panel πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των panel.
Τα panel πρέπει να τοποθετούνται το πολύ σε 2 μήνες μετά την παραγωγή τους.!.

Τοποθέτηση με χρήση vacuum

Τοποθέτηση με χρήση vacuum