Συνοδά Προϊόντα

για ένα Ολοκληρωμένο Κέλυφος

Σχεδιασμός

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποστολή των ενδεικτικών ειδικών τεμαχίων μας & των προτεινόμενων εφαρμογών τους, ή ακόμη και για την επίλυση των ιδιαίτερων οικοδομικών λεπτομερειών σας.

Προστασία

Συζητήστε μαζί μας για την επίλυση νευραλγικών σημείων της κατασκευής σας, όπως τα σημεία διελεύσεων, αρμοί κτλ., προκειμένου να σας προτείνουμε τα σωστά προϊόντα. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ειδικών υλικών, που προσφέρουν λύσεις για κάθε ανάγκη.

Ποικιλία

Ζητήστε την συμβολή μας για την ικανοποίηση των αρχιτεκτονικών σας επιλογών. Τα επιθυμητά αρχιτεκτονικά στοιχεία μπορούν να κατασκευαστούν με συνδυαστικές παραγωγές μας και εμπνέουν την εξέλιξη μας, ώστε να προχωράμε μαζί.

MoT-upsilon | μονωμένη υδρορροή

insulated gutter -PDF

 

Οι μονωμένες υδρορροές προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό τους, ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε κτιρίου και δίνουν την δυνατότητα εφαρμογής ενδιάμεσων υδρορροών, όπου απαιτούνται για την ορθή απορροή των όμβριων υδάτων.
Επιπλέον, συνεισφέρουν στην αισθητική του κτιρίου, δεδομένης της εφαρμογής προβαμμένου χαλυβδοελάσματος στην εσωτερική τους πλευρά ίδιας απόχρωσης με την εσωτερική επιφάνεια των πάνελ.
Φέρουν πυρήνα πετροβάμβακα, οποιουδήποτε πάχους επιβάλλεται από την μελέτη θερμομόνωσης και κατασκευάζονται σε που εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε κτιρίου, με μέγιστο μήκος τα 6,00m.

Πυροπροστασία

fire

Θερμομόνωση

sun-cold

Πρόληψη Υγροποίησης

Water

Ηχομείωση

Audio

Αισθητική

optical

Τραπεζοειδή Ελάσματα

Όλα τα παρακάτω προφίλ τραπεζοειδών ελασμάτων μπορούν να εφαρμοστούν ως επικάλυψη αλλά και ως πλαγιοκάλυψη. Στην περίπτωση της πλαγιοκάλυψης όπου απαιτείται οριζόντια τοποθέτηση, είναι δεσμευτική η φορά τοποθέτησης από κάτω προς επάνω ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα κακής στεγανότητας.

Κατασκευάζονται από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, ή από προβαμμένο πολυεστερικής βαφής καθώς επίσης και από ανοξείδωτο ή αλουμίνιο. Διατίθενται στις εμπορικές Ral αποχρώσεις, όπως αναγράφονται στην περιγραφή των Ά Υλών, και σε άλλες βάσει των αναγκών του εκάστοτε τεχνικού έργου κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

SIN 19/76 κυματοειδή ελάσματα

Τα κυματοειδή ελάσματα 19/76 είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να προσφέρουν υψηλή αισθητική και ταυτόχρονα ικανοποιητική καλυπτικότητα και αδρανειακά χαρακτηριστικά.
Δύνανται να εφαρμοστούν ως επικάλυψη αλλά και ως πλαγιοκάλυψη.Στην περίπτωση της πλαγιοκάλυψης με οριζόντια τοποθέτηση είναι δεσμευτικό να ξεκινά η τοποθέτηση από κάτω προς επάνω, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα κακής στεγανότητας.

profil SIN 19-76-1

 Μεταλλότυποι σύμμεικτων κατασκευών

Deck 49

Ειδικά τεμάχια

Η εφαρμογή των ειδικών τεμαχίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την στεγανότητα του κτιρίου, την αισθητική του αρτιότητα αλλά και κυρίως για την διατήρηση της αρχικής του εικόνας με το πέρασμα του χρόνου. Η τοποθέτηση τους πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πάνελ.  Κατασκευάζονται βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του εκάστοτε τεχνικού έργου, ακολουθώντας τα αισθητικά και λειτουργικά του κριτήρια και διατίθενται σε πλήρη γκάμα αποχρώσεων καθώς επίσης και σε γαλβανισμένα ελάσματα.

Η εταιρία μας προσφέρει ευρεία γκάμα από ειδικά τεμάχια όλων των ειδών όπως κορφιάδες, χτένια, γωνιές και υδρορροές. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα ειδικά τεμάχια είναι προβαμμένος χάλυβας πάχους 0,50-0,70mm και γαλβανιζέ μέχρι 2,00mm. To μέγιστο μήκος των τεμαχίων είναι 6m. Όλα τα παραπάνω ειδικά τεμάχια είναι απολύτως απαραίτητα για το κλείσιμο, την υδατοστεγάνωση και την αισθητική κάθε κατασκευής.

add flashing female comb
add flashing male comb
add flashing Z plus foam filling
add flashing ridge cover

Λεπτότοιχες διατομές τύπου C|Z

Οι λεπτότοιχες διατομές τύπου C & Ζ είναι προϊόντα ψυχρής εξέλασης και κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ ποιότητας S320GD και σε πάχη 1,50mm/ 2,00mm/ 2,50mm.

Διατομές C

Οι λεπτότοιχες διατομές τύπου C χρησιμοποιούνται ως μηκίδες για την στήριξη υλικών πλαγιοκάλυψης, την διαμόρφωση πλαισίων για ανοίγματα, αντιανέμιων συνδέσμων και βάσεων για φωτοβολταϊκά πάνελ. 

Η γεωμετρική τους μορφή δεν επιτρέπει την αλληλοεπικάλυψη δύο τεμαχίων μεταξύ τους και η στήριξη τους είναι δεσμευτικά αμφιέρειστη, με στήριξη δηλαδή στα δύο ελεύθερα άκρα του εκάστοτε τεμαχίου.

διατομή C

Διατομές Z

Οι λεπτότοιχες διατομές τύπου Ζ, χρησιμοποιούνται ως τεγίδες για την στήριξη υλικών επικάλυψης. Η γεωμετρική τους μορφή επιτρέπει την αλληλοεπικάλυψη δύο τεμαχίων μεταξύ τους, όταν αυτά φέρουν το ίδιο ύψος.Με τον τρόπο αυτό, το πάχος της τεγίδας διπλασιάζεται στα σημεία στήριξης, γεγονός που αναβαθμίζει σημαντικά την στατική ικανότητα του κτιρίου,δεδομένου ότι στα σημεία αυτά οι ροπές κάμψης και οι διατμητικές τάσεις, παρουσιάζουν τις μέγιστες τιμές τους.

διατομή Ζ
c purlin

c purlin

z purlin

z purlin

Διαφώτιστα

Πολυεστερικά φύλλα | Πάνελ

image3
image004

Η εφαρμογή των διαφώτιστων πολυεστερικών φύλλων | πάνελ απαντά στην ανάγκη για φυσικό φωτισμό σε κτίρια που φέρουν την σειρά των πάνελ RR και τα τραπεζοειδή μας ελάσματα τύπου TR 40/250.
Τα πάνελ αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα πολυεστερικά φύλλα, από τα οποία το εξωτερικό φέρει τραπεζοειδείς εξάρσεις συμβατές με τα πάνελ RR και το εσωτερικό φέρει ελαφρά διαμόρφωση.
Μεταξύ των δύο πολυεστερικών φύλλων στα σημεία του φέροντος συστήματος του κτιρίου, τοποθετείται ειδικό τεμάχιο που λειτουργεί ως αποστάτης.
Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί αποστάτης κατασκευασμένος από διογκωμένη πολυστερίνη, σε συνδυασμό με κατάλληλο συγκολλητικό υλικό.
Η συναρμολόγηση τους πραγματοποιείται στο εργοτάξιο και διατίθενται σε μήκη πολλαπλάσια των 500mm.
Κατόπιν ειδικής παραγγελίας, υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης οποιουδήποτε επιθυμητού μήκους ή και διαφορετικού προφίλ.

Ρωτήστε μας για τα απαραίτητα συνοδευτικά Υλικά στερέωσης & Συνδεσμολογίας (αυτοδιάτρητες τρυπανόβιδες/ καλύπτρες /            βίδες συρραφής), Αφρώδη Παρεμβύσματα & Πυράντοχα Σφραγιστικά  Υλικά.