ΛΥΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Διάτρητα πάνελ

imag0007

 
 
Η ηχομόνωση είναι υψίστης σημασίας για την άνετη διαβίωση σε κτίρια .Ο δυνατός θόρυβος , ή ακόμη και ο επονομαζόμενος παρασκηνιακός θόρυβος , μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία , να προκαλέσει άγχος και να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα της παραγωγικότητας . Γι ‘αυτό και στη MoT μια ολόκληρη σειρά προϊόντων, είναι αφιερωμένη στην ηχομόνωση των κατασκευών .

 

Προκειμένου να βοηθήσει τη διαδικασία σχεδιασμού η εταιρεία μας προσφέρει τις σχετικές πιστοποιήσεις για τις επιδόσεις των προιόντων της, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 384 , με δείκτη ηχομόνωσης έως και 45dB και σταθμισμένο συντελεστή ηχοαπορρόφησης aw = 1,00.

acoustic_test
Acoustic website

Ηχομονωτικά πάνελ

Η διάδοση του ήχου σε κάθε κτίριο γίνεται είτε μέσω του αέρα είτε μέσω των δομικών στοιχείων (π.χ. λόγω κρούσης) . Γίνεται έτσι φανερό ότι η διάδοση του ήχου μειώνεται όταν οι τοίχοι και οι οροφές έχουν την ικανότητα να προκαλούν απόσβεση των ηχητικών κυμάτων , το οποίο σε γενικές γραμμές εξαρτάται από τη χρήση του χώρου και την πηγή του ήχου . Τα υλικά που αποτελούν το περίβλημα των εσωτερικών χώρων, οροφές, τοιχοποιία και τα πατώματα , θα πρέπει να σχεδιαστουν κατάλληλα ώστε να προσφέρουν αποδεκτά επίπεδα ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης σε σχέση με τη διάδοση του ήχου .